תהליכי עבודה

תמ"א 38 - בדיקת היתכנות

אחד מנציגי החברה מגיע לבניין הרלוונטי ובודק את היתכנות תמ"א 38, כלומר: האם אפשר לבצע בו שיפוץ במסגרת תמ"א 38 תוך דגש מירבי לאופציית הוספת מעלית בבניין, כמו כן הנציג מבצע בדיקה ראשונית מקיפה בתיק הבניין בעירייה לגבי הבניין הרלוונטי.

תמ"א 38 - ייעוץ מתקדם

פגישה ראשונית עם נציג החברה לצורך הצגת החברה, תוכנית העבודה, אופן הביצוע וכו'.

תמ"א 38 - ייעוץ מתקדם

לאחר שהנציג ובעלי הנכסים הגיעו להסכמה על התנאים המסחריים וחברתינו רואה את רצינות בעלי הנכסים ויש כמובן את הרוב הדרוש, תינתן הדמיה ממוחשבת של הבניין הרלבנטי לפני ואחרי השיפוץ. הפגישה וההדמיה הממוחשבת ללא כל התחייבות או תשלום.

אבחון ובדיקות ראשוניות

לצורך מסירת הצעה מפורטת לידי בעלי הנכסים לביצוע העסקה.

תמ"א 38 - ליווי משפטי

החברה עובדת בשיתוף פעולה מלא וצמוד עם עורך דין תמ"א 38 ממשרד עורכי-דין אבלס, כהן ושות' המתמחים במקרקעין, מיסוי מקרקעין וכל הקשור בכך. בעלי הנכסים יעמידו לרשותם עו"ד מטעמם בכדי לסכם את התנאים המשפטיים.

תכנון הנדסי ואדריכלי

לאחר חתימת ההסכם בין החברה לבין בעלי הנכסים, תכין החברה בעצמה ועל חשבונה, באמצעות אדריכל ומהנדס צמודים המתמחים בנושא של חיזוק ובניית תוספות על בניינים קיימים, תוכנית לביצוע התוספת בשיתוף והתייעצות עם בעלי הנכסים.

הכנה והגשה תוכניות להיתרי בנייה

לאחר גיבוש התוכנית הסופית בשיתוף בעלי הנכסים, תתחיל החברה בהכנת כל התוכניות וההליכים הנחוצים לצורך קבלת היתר בנייה כחוק, לרבות תשלומי אגרות בניה, היטלים ומיסים לפי הצורך.

פיקוח ניהול וביצוע

חברת ביצוע מקצועית ומנוסה בפיקוח צמוד של מפקח מקצוע.

גמר עבודה

השלמת העבודה עד הגמר ונקיון.

לוחות זמנים

לוחות הזמנים משתנים כמובן מבניין לבניין כמו גם מוועדה מקומית אחת לשנייה.